2013. május 2., csütörtök

Megnyílnak az EGT és Norvég Alapok új támogatási időszakának forrásai

Újra itt a Norvég Alap!

Az EGT és Norvég Alapok keretében hamarosan mintegy 40 milliárd forint támogatás válik elérhetővé. Ez alkalomból szervezett ünnepélyes nyitókonferenciát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a budapesti Norvég Nagykövetséggel együttműködésben a Gerbaud Házban. A rendezvényen az Alapok céljairól és várható támogatásairól a Norvég Külügyminisztérium, Norvégia budapesti nagykövete, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselői adtak tájékoztatást.


A kép forrása: http://www.norvegia.hu/News_and_events/EGT_%C3%A9s_Norv%C3%A9g_Finansz%C3%ADroz%C3%A1si_Mechanizmus/Megnyilnak-az-EGT-es-Norveg-Alapok-uj-tamogatasi-idszakanak-forrasai/

Az EGT és Norvég Alapok első, 2004-2009-es támogatási időszakának népszerűségét bizonyította a források majdnem 100 százalékos lekötése, valamint 90 sikeres projekt szerte az országban. A kutatási együttműködéseken, egészségügyi fejlesztéseken és a civil szervezetek támogatásán túl számos helyszínen találkozhatunk az Alapokból megújult intézményekkel, épületekkel. Kis í
zelítő a teljesség igénye nélkül: a megújult Királyi Váró Gödöllőn, a püspökszentászlói Arborétum és látogatóközpont, a békéscsabai Ibsen Ház, a Nyíregyházi Főiskola Tudáscentruma, a szentendrei Regionális Környezetvédelmi Központ, felsőörsi Európai Roma Zenei Szakkollégium, a megújult balatonarácsi népház és posta és még sorolhatnánk.

A fenti eredményeket tekintve biztosra vehető, hogy az EGT és Norvég Alapok most megnyíló időszakában elérhető támogatási lehetőségek szintén nagy érdeklődésre fognak számot tartani a potenciális pályázók körében.  Magyarország több mint 150 millió eurós, vagyis mintegy 40 milliárd forintos részesedésével a harmadik legnagyobb kedvezményezett a 15 támogatásra jogosult EU-tagállam között. A 2016-ig felhasználható forrásokat a három donor ország, Norvégia, Izland és Liechtenstein a szolidaritás jegyében bocsátja Magyarország rendelkezésére. A források mintegy 97%-át Norvégia biztosítja.
Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én írták alá Magyarországgal a támogatás felhasználását lehetővé tevő nemzetközi megállapodásokat, melyek a donor országokkal való együttműködés szempontjából kiemelt fontosságú kezdeményezések támogatását teszik lehetővé. Az Alapok átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, illetve a kétoldalú kapcsolatok erősítése. A 12 támogatásban részesülő program közül a legjelentősebb forrás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztése területén áll majd rendelkezésre. Több program kifejezett átfogó célkitűzése továbbá a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, ezen belül a roma népesség életkörülményeinek javítása.
A nemzetközi megállapodások 2011. novemberi hatálybalépését követően megkezdődött a lebonyolításért felelős hazai intézményrendszer, valamint a szükséges jogszabályi háttér kialakítása. Ezzel párhuzamosan az egyes programokért felelős program operátorok 2012 folyamán kidolgozták és benyújtották a donor országok részére a 12 támogatott területre vonatkozó részletes programjavaslatokat. A dokumentumokat a donor országok értékelik, és jóváhagyásuk esetén kezdhető meg azok végrehajtása, vagyis a pályázati lehetőségek meghirdetése.


Az elmúlt hónapokban az EGT és Norvég Alap támogatásai már két területen megnyíltak: a Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd c. program keretében már 2012 folyamán kiválasztásra kerültek az Innovation Norway által lebonyolított pályázat útján a támogatott projektek, melyek megvalósítása jelenleg is zajlik. Folyamatban vannak a Norvég Civil Alap pályázatai, melyek révén jelentős források állnak rendelkezésre a hazai civil szervezetek kapacitásainak fejlesztéséhez. A nyitókonferenciát követően, április 25-én délután került sor a Zöld Ipari Innováció program hivatalos nyitórendezvényére, melyen e program keretében várható konkrét pályázati konstrukciókról, norvég partner intézményekkel való együttműködési lehetőségekről adott tájékoztatást a programért felelős program operátor, a gödöllői Szent István Egyetem, valamint norvég partnere, az Innovation Norway.A programterületek:

 • Energiahatékonyság
 • Megújuló energia
 • Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
 • Civil szervezetek támogatása - Norvég Civil Támogatási Alap
 • Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok
 • Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
 • EGT Ösztöndíj Program
 • Zöld ipari innováció
 • Globális alap a méltányos munka és háromoldalú párbeszéd előmozdításáért
 • Kétoldalú kutatási együttműködés
 • Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények, helyi és regionális hatóságok között
 • Népegészségügyi kezdeményezésekBővebben alább:
EGT Alap:Energiahatékonyság: kb. 2,5 milliárd forint (€ 8,412,000)

A program célja iskolaépületek energiahatékonyságának javítása, az elért eredmények mérése és az eredmények kommunikációja. A fejlesztések során a hagyományos megoldásokon túl (nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) innovatív eszközök is fontos szerepet kapnak (smart metering, épületfelügyeleti rendszer). A felújítások révén csökkenthető az épületek energia fogyasztása, így az üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátása is. További cél a beruházások demonstrációs jellegére építve a tudatosság fokozása és oktatása az energiahatékonyság területén, valamint energiahatékonysági intézkedések megvalósítását elősegítő kapacitásfejlesztés az érintett intézményekben.A program keretében a kétoldalú kapcsolatok javítását szolgáló kiírások is meghirdetésre kerülnek, melynek során a donor országokban, az energiahatékonysági szemléletformálás és oktatás területén alkalmazott jó gyakorlatok megismerése és hazai adaptálása a cél.

A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága. A program donor oldali jóváhagyását követően a pályázati kiírások 2013 második félévében várhatóak.Megújuló energia: kb. 2,3 milliárd forint (€ 7,711,000)

A program célja a megújuló energiaforrások arányának növelése az energia felhasználásban. A program kiemelt célja geotermikus energiát hasznosító fejlesztések (már működő távfűtő rendszerek átállítása geotermikus bázisra) megvalósítása, valamint a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások fenntartható alkalmazása területén. A program felelőse az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., együttműködésben az Izlandi Nemzeti Energia Hatósággal (OS). A program donor oldali jóváhagyását követően a pályázati kiírások 2013 negyedik negyedévére várhatóak.Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz: kb. 2,1 milliárd forint (€ 7,010,000)

A program célja az ember és az ökoszisztéma éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének csökkentése stratégiák és intézkedések kidolgozása révén. A norvég forrásból támogatott átfogó projekt hazánk éghajlatváltozáshoz való felkészülését segíti elő. A brüsszeli székhelyű  Finanszírozási Mechanizmus Iroda Magyarországon a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environmental Center) szentendrei központját bízta meg a program kidolgozásával és végrehajtásával. A program kidolgozásában a donor országok részéről a Norvég Polgári- és Katasztrófavédelemi Igazgatóság (DBS) is részt vett partnerként.Civil szervezetek támogatása: kb. 3,7 milliárd forint (€ 12,618,000)

A program fő célkitűzése a civil társadalom fejlődésének elősegítése és fokozott hozzájárulás a társadalmi igazságossághoz, a demokráciához és a fenntartható fejlődéshez. A rendelkezésre álló keret minimum 10%-a a gyermekek és fiatalok támogatását célzó szervezetekre és/vagy tevékenységekre, további 10%-át pedig a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására kell fordítani. A roma népességet érintő tevékenységek szintén megjelennek a program céljai között. A program működtetésére a Finanszírozási Mechanizmus Iroda által kiválasztott alapkezelő: az Ökotárs Alapítvány, konzorciumi formában másik három alapítvánnyal (Autonómia Alapítvány, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, Kárpátok Alapítvány-Magyarország) kapott megbízást. A program tartalmát a donor országok jóváhagyták - a fenti megkötések figyelembe vételével a lebonyolítók ez év február 12-én jelentették meg az első pályázati felhívásokat két kategóriában (makro és kisprojektek) és 7 témakörben. Ez az első pályázati kör részben már lezárult, kisprojektekre még április 29-ig lehet pályázni. További pályázati felhívások megjelenése 2014 elején és harmadik negyedévében várható. Bővebb információkat a www.norvegcivilalap.hu honlapon találhat az érdeklődő.Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok: kb. 3,3 milliárd forint (€ 11,216,000)

A program célja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok jólétének növelése, többek között a gyermekjóléti rendszerek minőségének és a gyermekvédelmi intézkedések hatékonyságának javítása révén. A program e célok elérése érdekében a különös kockázatoknak kitett hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat célzó eredményes és hatékony intézkedések megvalósítását támogatja. A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza. Az iskolai lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás csökkentése szintén része a programnak. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága, együttműködésben az Európa Tanáccsal. A program donor oldali jóváhagyását követően a pályázati kiírások 2013 negyedik negyedévére várhatóak.

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása: kb. 3,3 milliárd forint (€ 11,216,000)

A fenntartható helyi közösségek és a társadalmi kohézió erősítése érdekében a támogatás a kulturális és természeti örökség védelmét, megőrzését és hozzáférhetőségének javítását célozza. A program keretének minimum 10%-a egy kis összegű támogatási alap részére kerül elkülönítésre, mely egyrészt a kulturális sokszínűség, másrészt a donor országokkal való kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló projekteket támogat. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, együttműködésben a Norvég Kulturális Örökség Igazgatósággal (RA). A program donor oldali jóváhagyását követően a pályázati kiírások 2013 második negyedévétől várhatóak.

EGT Ösztöndíj Program: kb. 525 millió forint (€ 1,752,500)

A program célja a humántőke- és tudásbázis bővítése Magyarországon. A program felelőse a Tempus Közalapítvány, együttműködésben az Izlandi Kutatóközponttal (RANNIS), a liechtensteini Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynökségével (AIBA), valamint a vezető donor program partnerrel, a Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központtal (SIU). A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktató személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási intézmények közti projekttípusú együttműködések megvalósításra. Az Ösztöndíj program hozzávetőlegesen 100 hallgatói mobilitás és 175 oktatói, személyzeti mobilitás, valamint 10 projekttípusú együttműködés megvalósulásához járul hozzá Magyarország és a donor országok intézményei között. A program tartalmát a donor országok 2013 márciusában jóváhagyták, jelenleg a pályáztatás előkészületei folynak. Pályázati kiírások 2013 második negyedévétől várhatóak.

Norvég Alap:Zöld ipari innováció: kb. 6,3 milliárd forint (21,216,000)

A program célja a zöld vállalkozások versenyképességének növelése, ideértve a működő ipar zöldítését, a zöld innovációt, és a zöld vállalati megoldások támogatását. Az új, környezetbarát technológiák révén csökkenhet a hulladéktermelődés, valamint mérséklődhet a levegőbe, vízbe, talajba jutó szennyezőanyagok kibocsátása, továbbá új, „zöld” munkahelyek jöhetnek létre. A program operátora a gödöllői Szent István Egyetem, amely felelős a program megvalósításáért, együttműködésben az Innovation Norway nevű norvég innovációs szervezettel. A program megvalósítás előkészítése a donor országok 2013. márciusi jóváhagyását követően megkezdődhetett. Az EGT és Norvég Alapok nyitórendezvényének apropója alkalmából a program operátor e programterületen az érdeklődő szervezetek számára partnerségi rendezvényt szervezett, amelyet majd a pályázati kiírások elkészítése követ. A pályázati kiírások megjelenése 2013 második negyedévében várható.Globális alap a méltányos munka és háromoldalú párbeszéd előmozdításáért: kb. 249 millió forint (€ 832,000)

A program célja a méltányos munka támogatása és a háromoldalú együttműködések erősítése a munkáltatók szervezetei, a szakszervezetek és az állami hatóságok között, az igazságos és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében. A program felelőse az Innovation Norway. A pályáztatás már 2012-ben lezajlott, jelenleg a projektek megvalósítása folyik. Bővebb információ a www.decentwork.hu honlapon olvasható (további információ: http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____60340.aspx).

                                                        

Kétoldalú kutatási együttműködés: kb. 7,2 milliárd forint (€ 24,128,000)

A program célja a kutatáson alapuló tudás-fejlesztés erősítése Magyarországon a donor országokkal megerősített kutatási együttműködés révén, ezen belül is különösen a környezetvédelmi és egészségügyi tárgyú kutatások támogatása. A társadalomtudományi kutatások szintén jogosultak támogatásra. A programon belül 1 millió eurót a nemek közti esélyegyenlőség témájában folyó kutatásokra fognak fordítani. A program kisméretű projektek keretében 3,8 millió eurót támogatást kínál hazatérő kutatók beilleszkedésére, tehetséges fiatal kutatói ösztöndíjakra, valamint fiatal tehetségek tudományos pálya felé irányítására. A program felelőse a Nemzeti Innovációs Hivatal, együttműködésben a Norvég Kutatási Tanáccsal (RCN). A pályázati kiírások 2013 harmadik negyedévétől várhatóak.Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények, helyi és regionális hatóságok között: kb. 2,4 milliárd forint (€ 8,320,000)

A program célja a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által.A helyi közszolgáltatások minőségének javítását, a helyi gazdaság fejlesztését szolgáló, önkormányzati kapacitásfejlesztést és együttműködések kialakítását célzó pályázat várhatóan 2013 nyarán kerül meghirdetésre. A központi közigazgatás kapacitásfejlesztését a program keretében három nevesített projekt szolgálja, míg egy negyedik nevesített projekt a magyar és norvég önkormányzati szövetségek együttműködését támogatja.A program keretében minden projekt egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósul meg. A projektek költségvetésének minimum 10%-át a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására kell fordítani.Népegészségügyi kezdeményezések: kb. 4,9 milliárd forint (€ 16,640,000)

A program célja a népegészségügyi állapot javítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése a felhasználói csoportok között, az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, beleértve a reproduktív és preventív gyermek-egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztését. A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága, együttműködésben a Norvég Népegészségügyi Intézettel. A program donor oldali jóváhagyását követően a pályázati kiírások 2013 harmadik negyedévére várhatóak.

A fejlesztendő területeket, a pályázati feltételeket, a támogatásra jogosultak körét, az elszámolható költségeket és egyéb, részletes információkat az egyes programterületeken megjelenő pályázati kiírások tartalmazzák majd. A pályázati kiírások a megjelenés előtt társadalmi egyeztetés elé kerülnek.Az EGT és Norvég Alapok 2013. április 25-ei nyitórendezvénye alkalmat ad arra, hogy a szélesebb nyilvánosság is tudomást szerezhessen a támogatási lehetőség megnyílásáról. Mivel a Széchenyi István Egyetem, mint a Zöld ipari innováció programterület program operátora a donor jóváhagyás birtokában már megkezdte a pályáztatás előkészítését, a nyitórendezvény alkalmából partnerkereső konferenciát rendez. A többi programterület program operátorai standjaiknál a nyitórendezvény helyszínén várják a meghívottak és a sajtó képviselőinek érdeklődését.
További információk:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése