pályázZatok!Cetelem Zöldsuli
Kiíró: Magyar Cetelem Bank, National Geographic Magazin
Határidő: 2014. 04. 29.
Pályázhat: magyarországi általános iskolák, melyek korábban még nyertek el a pályázatot.Két ország civil együttműködésének támogatása
Kiíró: Külügyminisztérium; Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma
Határidő: 2014.03.14
Pályázhat: Magyarországon és egy Lengyelországban bejegyzett szervezet
Bővebben:

Mobilitási projektek / közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása - egyéni
Kiíró: Tempus Közalapítvány
Határidő: 2014.03.17
Pályázhat: bármely, a pályázó közoktatási intézményben dolgozó munkatárs (pl. intézményvezető, tanár, nemzetközi mobilitási referens, adminisztratív és tanácsadói munkakörben dolgozók stb.)
Bővebben:
Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázata köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap
Határidő: 2014.03.17
Pályázhat: önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival
Bővebben:
A minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2014. évi működésének és szakmai program-megvalósításának támogatása
Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: 2014.03.17
Pályázhat: Az Előadó-művészeti Iroda által 2012. április 24. után határozattal jogerősen nyilvántartásba vett vagy nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozattal rendelkező, a nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben nem szereplő zenekarok és énekkarok
Bővebben:
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése - EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 / HU07PA16-A2-2013
Kiíró: Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
Határidő: 2014.05.21
Pályázhat:
- Központi költségvetési szervek (GFO 31)
- Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38)
- Nonprofit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699)
- Alapítványok (GFO 56)
- Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559)
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572)
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327);
- Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951)
Bővebben:

Lencsevégen a diszkrimináció
Határidő: 2014.03.14
Pályázhat: amatőr és profi fotósok
Bővebben:

EU forrásokkal a romák integrációjáért 2014-2015
Kiíró: Autonómia Alapítvány
Határidő: 2014.03.10
Pályázhat: roma integráció területén elkötelezett települési önkormányzatok és a roma integráció területén már referenciával bíró civil szervezetek
Bővebben:

Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása / IFJ-GY-14-D
Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Határidő: 2014.03.03
Pályázhat: magyarországi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek,
- egyházi fenntartású intézmények
Bővebben:

Élelmiszerlavina zöldségvetőmagokkal - élelmiszertámogatás rászorulóknak
Kiíró: Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Határidő: 2014.02.28
Pályázhat: minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, oktatási intézmény és települési önkormányzat
Bővebben:


Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj
Kiíró: Honvédelmi Minisztérium
Határidő: 2014.02.14
Pályázhat: azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek
Bővebben:

Iparfejlesztési pályázat 

Kiíró: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 
Erazmus+ ösztöndíjprogramok

Kiíró: Európai Bizottság 
Kód: EAC/S11/13 
Határidő: 2014.03.14, 2014.03.17, 2014.03.26, 2014.03.27, 2014.04.03, 2014.04.30, 2014.05.15, 2014.09.02, 2014.10.01 
Érvényes: 2014.10.01 
„Szociálisan hátrányos helyzetű, magyar 
állampolgársággal rendelkező, tehetséges fiatalok 
részére szóló felsőoktatási ösztöndíj”
Kiíró: Humanitás Szociális Alapítvány

Kódszám: 2014/I/1.
Határidő: 2014. február 15.


NTP - Az általános iskola, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása

Kiíró: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A felhívás kódja: NTP-TM-13
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 23.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program81/

NTP - A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok

A felhívás kódja: NTP-MKÖ-13
Határidő: 2014. január 23.Integrációs Pedagógiai Rendszer - Nyílt pályázat az óvodai, iskolai integrációs programra fordítható támogatásban való részesülésre

A felhívás kódja: IPR-13-A/B
Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő: 2014. január 27. 24:00 óraKreatív Európa program


Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
Kiíró: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Határidő: 2013.12.20
Pályázhat:    

a) a természetes személy,
b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c) a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
d) a nonprofit szervezet, és
e) az egyházi jogi személyVidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése
Kiíró: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Határidő: 2013.12.13
Tárgymutató: vidéki gazdaságok alapszolgáltatás-fejlesztése
Pályázhat: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy

Bővebben:


Tematikus táborok az Erzsébet program keretei között:
Újabb EGT-Norvég Civil pályázatok 

Akciópályázat: http://norvegcivilalap.hu/hu/akciopalyazat


Ösztöndíjpályázat: http://norvegcivilalap.hu/hu/node/4319


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése