2014. február 28., péntek

Eurodesk programHétéves ciklus végére értek 2013-ban az Európai Unió nemzetközi mobilitási programjai. Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Program és a Fiatalok Lendületben Program a mostani tervek szerint egyetlen nagyszabású programban folytatódik 2014-től: az új program valószínűleg az Erasmus for All (Erasmus Mindenkinek) nevet viseli majd.

A 2014-től 2020-ig tartó új program a maga eszközeivel az EU 2020 stratégia megvalósításához járul hozzá, melynek célja a növekedés és a foglalkoztatottság növelése.
Az új program a tervek szerint az oktatás, ifjúság és a sport területeit foglalja magában. Három fő alprogram jön létre, melyekben a Fiatalok Lendületben Program jelenlegi formájából több tevékenységtípus is tovább él majd:
1. Ifjúsági mobilitás - például ifjúsági cserék, EVS Európai Önkéntes Szolgálat (2-12 hónap), ifjúsági munkások egyéni mobilitása (2 nap - 2 hónap);
2. Stratégiai együttműködések: befogadás, együttműködés és jó példák cseréje - például rövid távú EVS (2 hét-2 hónap), ifjúsági munkások hosszú távú mobilitása, nemzetközi ifjúsági kezdeményezések;
3. Szakmafejlesztés - az ifjúsági szakmához, az oktatási- és képzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztések, peer-learning, a nem-formális tanulás elismertetése.
Az új program tehát nem az egyes szektorok szerint tagolódik majd, mint most, hanem a három fő tevékenységtípus köré épül.


Bővebben:
http://www.eurodesk.hu/hirek/10028

2014. február 5., szerda

Beszámoló egy Autonómia képzésről

EU támogatásokkal a romák integrációjáért projekt tervező képzés az Autonómia Alapítványnál

Az Autonómia Alapítvány 1990-ben a civil társadalom fejlődésének elősegítésére alakult magánalapítvány. Elsősorban olyan civil kezdeményezéseket támogat, amelyek során a résztvevők a rendelkezésükre álló helyi erőforrásokat is mozgósítják céljaik elérése érdekében. Hátrányos helyzetű emberek körében végzett fejlesztő-adományozó programjainkban roma és nem roma civil szervezetek a fő partnereik. A közvetlen fejlesztő munka mellett képzéssel, kutatással foglalkoznak, és mivel nem rendelkeznek saját forrásokkal, igyekszenek azt elősegíteni, hogy a romák és szegények munkaerő-piaci lehetőségeinek javítására szolgáló központi és uniós források célba érjenek, megfelelően hasznosuljanak. Céljuk, hogy az eddig megszerzett tudásukat, tapasztalataikat a köz minél szélesebb körben hasznosítsa. 
Ez a misszió volt, ami felkeltette az érdeklődésem az Alapítvány iránt és tavaly októberben telefonon fel is hívtam őket, a soron következő képzés időpontja felől érdeklődve. Szerencsére néhány hét után novemberben tartottak ismét képzést, amire elfogadták a jelentkezésünket. Kelemen Ágnes programfelelősnek a legapróbb részletekre is kiterjedt a figyelme, minden igyekezetével azon volt, hogy a legzökkenőmentesebben jussunk el a helyszínre. Ez az emberség megnyilvánult továbbá a fogadtatásban, az elhelyezésben, a képzés lebonyolításában, az ellátásban, a költségek kifizetésében egyaránt. Az Alapítvány szóban és írásban megvallott célkitűzései és nézetei, tehát nagyon nagy összhangot mutattak a valóságban nyújtott cselekedeteikkel, a roma és nem roma résztvevőkhöz való viszonyulásukkal, ami számomra rendkívül szimpatikus volt. Az Alapítvány hitelessége megkérdőjelezhetetlenné vált mindannyiunk számára, így erősen elköteleződtünk a jövőbeni közös munka irányába. A képzés sok új információt és új ismeretséget adott amit már hasznosíthattam is a munkám során. A hevesi kistérség szakembereivel való kapcsolat barátsággá alakult és személyesen is látogattuk egymást azóta, tapasztalatot cseréltünk.

Stefánka Andrea mentor