2014. március 29., szombat

SZOCIÁLIS ÉLETPÁLYÁN INNEN ÉS PÓTLÉKON TÚL…

Szakmai és Érdekképviseleti Fórum a Szociális Ágazatban Dolgozókért, az Ágazatban Dolgozókkal!
Interaktív kerekasztal beszélgetés a szociális ágazatban dolgozók problémáiról és az ágazati ügyeinkről.

Időpont: 2014. március 10. (hétfő) 17:00 h.
helyszín: 1068 Budapest VI. kerület, Benczúr u. 45. IV. em. Nagyterem

Bővebben:
http://www.macsgyoe.hu/hirek/aktualitasok/2014-03-03/szocialis_eletpalyan_innen_es_potlekon_tul_.html

2014. március 25., kedd

Kesznyéteni fejlesztések

Az Új Széchenyi Terv keretében 2010-13 között összesen 333,7 millió forint pályázati támogatást nyertek el a kesznyéteni projektek.
Kesznyétenben 2010-14 között az alábbi fejlesztések mentek végbe a településen:

GOP 1. .3.1-11/C A MANITOX Kft gyártási technológiájának innovatív fejlesztése új termékek kifejlesztése céljából: 25 millió forint

KEOP -7.3.1.2-2008-0023 A Tiszatáj Közalapítvány Kesznyéteni Tájvédelmi körzetben lévő ártéri rétjeinek és Baskón lévő hegyi tértjeinek a rehabilitációja: 237.710.313 forint

Fotó: http://bnpi.hu/oldal/kesznyeteni-tk-59.html

TÁMOP 3.3.9.A-12/2 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása
Kesznyéten- Napraforgó Tanoda: 30 millió forint

TÁMOP 2.4.5-12/1 Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása Kesznyéten-NAPSUGÁR Családi Napközi, Fejlesztő Foglalkoztató és Gyermekfelügyelet: 31.370.912 forint

LEADER program keretében Gyülekezeti terem felújítása: 13. 649.271 forint

START munkaprogram- 2013-14ban 32 főt foglalkoztat 23.674 ezer forint támogatásból, március elején indul az újabb program 12.931 ezer forint támogatásból


2014. március 18., kedd

Interaktív korfa

Ajánljuk a KSH interaktív korfáját: könnyen böngészhető Magyarország népességének adatai 1870 és 2060 között, az évenkénti bontásban pedig a férfiak és nők számát és arányát is mutatják a grafikonok. Külön izgalmakat jelent az animáció is, ami beállítható sebességgel szalad végig  majd 200 esztendőn!

További interaktív grafikonok és térképek:
http://www.ksh.hu/interaktiv_grafikonok

2014. március 11., kedd

NO HATE: a közös többszörös - Mutliplikátor képzés a No Hate Speech Mozgalomhoz kapcsolódóan

*NO HATE: a közös többszörös - Multiplikátor-képzés*
A Budapesti Európai Ifjúsági Központ és a No Hate Speech Mozgalom
magyarországi kampánybizottsága 2014. április 14-18 között bentlakásos
multiplikátorképzést szervez a gyűlöletbeszéd elleni fellépés és az
emberi jogi nevelés témájában.


Az Európa Tanács támogatásával megvalósuló képzés lehetőséget biztosít
ifjúsági közösségek, szervezetek képviselői, fiatalok foglalkozó
szakemberek, ifjúságsegítők számára, hogy megismerjék az emberi jogok
rendszerét, az emberi jogi nevelés eszközeit és módszertanát, és olyan
gyakorlati módszereket sajátítsanak el, amelyeket sikeresen
alkalmazhatnak a fiatalok érzékenyítésében, mozgósításában az emberi
jogok védelme és a gyűlöletbeszéd elleni fellépés terén
.Támogatható létszám: 20 fő

A képzés célja:
-multiplikátor-hálózat kialakítása a No Hate Speech Mozgalom hazai
kampányának támogatására
-az Európa Tanács emberi jogi nevelési eszközeinek és módszertárának
(Kompasz, Kiskompasz, Bookmarks) széles körű megismertetése
-a résztvevők felkészítése, hogy saját környezetükben, az általuk elért
fiatalokkal emberi jogi témákat, és kiemelten az online és offline
gyűlöletbeszéd jelenségét feldolgozzák, ezzel kapcsolatban helyi
akciókat, megmozdulásokat tervezzenek
-tapasztalat-csere és a már meglévő jó gyakorlatok bemutatása a fenti
területeken


Bővebben alább:


2014. március 9., vasárnap

Szociális földprogram!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a szociális földprogramok megvalósításának támogatására.


A felhívás kódja: SZOC-FP-14
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 3.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 250.000.000 Ft
A pályázat keretében az alábbi komponensek valamelyikére nyújtható be pályázat. Egy szervezet kizárólag egy komponensre nyújthat be pályázatot.

„A” komponens: Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt
„B” komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt
„C” komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojektBővebben:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/szocialis_foldprogram2/

2014. március 6., csütörtök

Gesztelyi fejlesztések II.

Gesztelyben az utóbbi években rengeteg fejlesztés, és nyertes pályázat valósult meg. Többek közt a megvalósított pályázatok egyike a Gesztely belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0044 számú pályázat, melynek keretén belül 212.449.407 Ft összköltségvetésű projekt megvalósítására, 201.826.936 Ft, vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Szécsényi Terv, Észak - Magyarországi Operatív Programban a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú felhívás keretében. Gesztely községben az elnyert támogatásból elsősorban a település É-i területének csapadékvíz elvezetése a Petőfi Sándor, Vásártér utcákkal határolva, ezen területen, a csapadékvíz elvezető csatornák öt helyen közvetlenül a Hernád folyóba csatlakoznak. A munka során megtörténik a belterületi csapadékvíz elvezetés külvizek távoltartásával, befogadóba történő bevezetésével és övárok létesítésével.

A Gondozási Központ épületének rekonstrukciója, a szolgáltatások minőségének javítása, Gesztely településen” címŰ, ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0016 azonosítószámú projekt keretén beül megvalósításra kerültek a Gesztelyi Gondozási Központ átalakítási munkálatai. Az átalakításra 78.500.000 forintot nyert a település. A beruházásnak köszönhetően méltányos és akadálymentes környezet, korszerű, egészséges feltételek várják valamennyi igénybevevőt. A projekt eredményeként egy minőségi szolgáltatást nyújtó intézmény jött létre, amely költség hatékony, gazdaságos és ésszerű szakmai tevékenység végzését teszi lehetővé. A Központ épülete, eszközparkja és az általa nyújtott szolgáltatások is fejlesztésre kerültek. Megvalósult az egyenlő esélyű hozzáférés, az akadálymentesítés biztosítása. Parkosítással, a pihenésre és rekreálódásra rendelkezésre álló terület is kialakításra került. Mindez a szociális alapszolgáltatások hozzáférésnek javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését jelenti. A kivitelezési munkálatokat a Nitakil Kft, végezte, a műszaki átadásra 2013. július 24-én került sor.

Orvosi rendelő bővítésére, átalakítására, felújítására az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0059 azonosítószámú projekt keretén belül került sor. A település a projekt keretén belül 40 millió forintot nyert. Gesztely település centruma közelében elhelyezkedő épületben jelenleg is működik háziorvosi ellátás, azonban az erre szolgáló helyiségek nem felelnek meg a támasztott követelményeknek, illetve az informatika és a bútorzat terén mutatkozik hiányosság. Fejlesztési program: A kivitelezés keretében a meglévő épület átalakításával, felújításával és mögé bővítmény elhelyezésével orvosi rendelő előírásoknak megfelelő kialakítása történik, az intézmény korszerűbb, hatékonyabb és biztonságosabb, valamint energiatakarékosabb üzemelése érdekében. Eszközbeszerzésként a meglévő EKG berendezés, továbbá a váróterem és a rendelő komfortosítását szolgáló berendezések és bútorzat cseréje, valamint informatikai és infokommunikációs korszerűsítés is tervezett.

„Gesztely-Újharangod településrész ivóvízellátásának
biztonságos megoldása” a KEOP-7.1.3.0./B/09-11-2011-0003 projekt keretén belül valósul meg.
A projekt általános célkitűzése: a projekttel érintett település az igényeknek megfelelő mennyiségű
és a 201/2001. (X.25.) sz. Korm. rendelet, illetve ennek módosításáról szóló 65/2009 (III. 31) Korm.
rendelet szerinti vízminőségű vizet produkáljon a projekttel érintett településrészen.
Gesztely Község Önkormányzata: e pályázattal szeretné biztosítani a lakosok és az óvoda
vízigényének teljes mértékű kielégítését, illetve a tartálykocsis vízbiztosítás magas költségeinek
megszüntetését, valamint a tűzivíz biztosítását a településrészen. A projekt keretén belül Újharangod településrész 284.300.000 forintot nyert a megvalósításra.

Településrekonstrukció Gesztelyen – ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0030 projekt keretében helyreállításra kerülnek Gesztely Község 2010-es árvíz során megsérült utcáinak burkolatai. Gesztelyben jelentős károk keletkeztek a vízelvezető rendszerben és a település utcáiban, a 2010 júniusában a heves esőzések miatt bekövetkező árvíz során. A fejlesztés célja, a község árvíz során megrongálódott útjainak korszerűsítése az élhető környezet kialakításáért.

A kivitelezési munkálatok során a Kossuth, a Posta, a Malom és a József Attila utcák felújítására, a buszforduló korszerűsítésére valamint 30 %-ban a csapadékvíz elvezetés megvalósítására kerül sor. A megvalósulást követően a településen felújított utak a hétköznapi élet megkönnyítését, a vízelvezető rendszer pedig a csapadék lehető leggyorsabb befogadóba történő elszállítását hivatott ellátni.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2012. október 30. „Településrekonstrukció Gesztelyen” című ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0030 azonosító számú felhívására sikeresen pályázva az önkormányzat 73.114.065.-Ft összköltségvetésű projektből, 69.458.361 Ft támogatást kap a beruházás megvalósításához.

További projektek:
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 11.000.000 forintot nyert a település.
A Gyermekálom Napközi- otthonos óvoda épületének korszerűsítésére az ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0249 azonosítószámú projekt keretében 31.500.000 forintot nyert a település.
A gesztelyi 025/1 hrsz. hulladéklerakó rekultivációja a KEOP 7.2.3.0 - 2008-0005 számú projekt keretén belül valósult meg, az elnyert támogatás: 150 millió forint.
Az Itthon vagy, Magyarország szeretlek! program keretében Gesztely 250000 forint összegű támogatást nyert.
A START munkaprogram keretében 35 millió forintot nyert a település.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 10.500.000 forintot nyert Gesztely.

Elbírálás alatt lévő pályázatok:
- Újharangod településrész biztonságos ivóvízzel való ellátása: 182.000.000 forint
- Bűnmegelőzés: 30.000.000 forint