2012. november 19., hétfő

Kitekint-gető VI. - Bemutatkozik az Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet
A bemutatkozó szöveget köszönjük Mészáros Zsuzsának, a szövetkezet egyik igazgatósági tagjának!

A szövetkezetről már több éve elkezdtük beszélgetni. Latolgattuk a tevékenységi lehetőségeket, sok embert megszólítottunk, beszélgetéseket szerveztünk, kipróbáltunk néhány dolgot közösen. Végül maradt egy erős mag, akik úgy gondolták, hogy akkor is érdemes megalapítani a szövetkezetet, ha most még pontosan nem, csak nagyvonalakban tudjuk, hogy mivel foglalkozunk majd.
Abból indultunk ki, hogy mihez értenek a tagok, milyen kapcsolati hálónk van, kik lehetnek a partnereink és mi az, amire szükség van – főként helyben.
Az alapításra 2011 áprilisában került sor Kunadacson. (Dél-Alföld, Felső-Kiskunság)

Azt szeretnénk elérni hosszútávon, hogy a munkanélküli és valamilyen szempontból a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő tagjaink számára valamilyen formában munkalehetőséget és jövedelmet biztosítsunk (ezt komolyan gondoljuk, nem a törvény szövegének akarunk megfelelni!). Célunk emellett, hogy minden tagunkat biztonságos, szolidáris közösség vegye körül, amely lehetőséget ad az értelmes, élhető életre.
Nem pályázati kiírás motiválta az alapítást és nem is pályáztunk az akkor éppen aktuális kiírásra.
A szövetkezet az alapítás óta nyitott, ami azt jelenti, hogy igyekszünk a tevékenységekbe bevonni azokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak a közösségről, és akik tudnak energiát fordítani a közös gyarapodásra is. Így a megalapítást követő fél éven belül 4 fő csatlakozott hozzánk, akik folyamatosan önkéntes munkát végeztek, majd a megalapítás 1 éves évfordulóján be is léptek a szövetkezetbe.

Kép forrása: http://www.vedegylet.hu/index.php?page=news&news_id=1488


8 alapító tagunk volt, akik közül 5 fő kunadacsi, a többiek pedig kunbábonyiak. A felügyelő bizottság elnökének nem szövetkezeti tagot kértünk fel. Az alapítók között akkor még csak egy munkanélküli volt, várható volt, hogy többen ebbe a helyzetbe kerülnek, mivel egy civil szervezet alkalmazottai voltak, amely már akkor forrásgondokkal küzdött.
Fél év után kiderült, hogy nem mindenki gondolta olyan komolyan a szövetkezetben való tevékenységét, illetve nem találta a helyét ebben a szervezeti formában, a munkanélküli tagunk elhelyezkedett. Közben azonban többen is csatlakoztak a szövetkezeti csapathoz és elkezdtek önkéntes munkát végezni. Ők sem voltak idegenek, korábban mindenki részt vett közösségi tevékenységben, és mindenki több éve ismerte egymást. 1 év elteltével az elnök lemondott (ő sem volt elég motivált a részvételre), 1 fő kilépett – aki máshol munkát vállalt – és belépett 4 fő, akik önkéntes munkát végeztek már fél éve. Ezzel a települési összetétel is megváltozott. Jelenleg 2 kunadacsi, 6 kunbábonyi és 2 kunszentmiklósi tagunk van.

Érdekes lehet az is, hogy a szövetkezetben olyanok fogtak össze, akik elkötelezettek a településük iránt, a közösségiség iránt, és akik saját erőforrásaikat is a közös ügy szolgálatába hajlandók állítani.
Így van a szövetkezetben mérnök, tanár, közösségfejlesztő, nyugdíjas polgármester, állattenyésztő gazda, művelődésszervező – ők diplomások (5 fő) és rendelkeznek valamiféle jövedelemmel. A többi tag is rendelkezik szakmai végzettséggel sokféle szakmában: csecsemőgondozó, likőr-és pálinkafőző, vendéglátó, állattenyésztő, kereskedő, varrónő stb., közülük 2 főnek van érettségije, 3 fő pedig szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik. Ehhez még hozzájön a családtagok tudása, képzettsége, tapasztalata, amit természetesen tesznek hozzá a szövetkezet munkájához. Jelenleg 2 fő nem rendelkezik semmi külső jövedelemmel, 2 fő pedig nagyon minimálisan.

A tagok 3 részjegy jegyzését vállalták, amiből 1-et az alapításkor, a másik 2-t pedig 1 éven belül fizették be. 1 részjegy 10.000 Ft.
Jelenleg a taglétszámnak megfelelően 300.000 Ft a részjegy tőke.
A szociális szövetkezetünk nem jegyeztette magát közhasznúként, bár úgy gondoljuk, hogy közhasznú tevékenységet folytatunk, de az ezzel járó adminisztrációt nem akartuk vállalni.
Nem nonprofit a szövetkezet, bár nem tartjuk elsődlegesnek a részjegy szerinti részesedést.

A fő tevékenységünk nagyon speciális helyzetből adódik. Kunbábonyban van egy képzési központ, amely egy civil szervezet tulajdonában van. Mivel a szervezet forráshiánnyal küzd, mint más civil szervezetek is, így a szövetkezettel való megállapodása költségmegtakarítást eredményezett és a helyi tudás bevonásával tudta biztosítani a képző központ fenntarthatóságát. A szövetkezet vállalta ugyanis azt, hogy az épületet üzemelteti: karbantartja, az ide érkező vendégeket ellátja (étkeztetés, szállás), a parkot gondozza. Ez a munka egyrészt folyamatos (gondnoki teendők), másrészt időszakos, mivel attól függ, hogy van-e képzés vagy rendezvény a házban.
A szövetkezet nő tagjai a benti „háztartási” munkákat, a férfiak pedig a karbantartás jellegű munkát végzik el. A kertet jórészt közösen gondozzuk. Ehhez egyik tagunk traktorját is „bevetjük”, a nagy területet érintő fűnyírás miatt.
2-3 fő dolgozik egyszerűsített foglalkoztatás keretében a képzési napokon. A szövetkezet többi tagja önkéntes munkát végez.
E munka mellett többféle kísérletet is elindítottunk. Lekvárt főztünk, szörpöt készítettünk a környéken fellelhető (termesztett és vadon termő) gyümölcsökből, tésztát készítettünk, kolbászt, szalámit, tortát, süteményt sütöttünk. Mindezeket egyelőre azzal a céllal, hogy az ide érkező vendégekkel megkóstoltassuk, és ha tudjuk üzemszerűen gyártani a termékeket, akkor majd el is adjuk.
 Egyelőre csak egy logóval rendelkezünk, amely azonban a szövetkezet egészét jelzi. Természetesen jó lenne a kunbábonyi termék köré brand-et építeni. Ez még alapos előkészítést igényel.

Nem könnyű beosztani a munkát, mozgósítani a tagokat, ha van egy-egy sürgős feladat, de még mindent megoldottunk.
Mivel egyelőre csak egy megfizetett szolgáltatásunk van – ami ráadásul függ a másik szervezet szolgáltatásainak igénybevételétől és annak fizetőképességétől – nincs folyamatos bevételünk és így függő viszonyban vagyunk, amit újabb tevékenységek elindításával szeretnénk oldani.

A kísérleteink jól beváltak, ami azt jelenti, hogy a termékeink (lekvár, kolbász, szalámi stb.) ízlettek a vendégeknek. Tudjuk a módját, van hozzá energiánk, van alapanyag, vannak ötleteink a specialitásokra. Mindez arra sarkall bennünket, hogy ezeket a termékeket ne csak kóstolásra, hanem eladásra is előállítsuk. Ehhez szeretnénk a feltételeket megteremteni.
Az önkéntes munkák eredményeként összejött annyi pénzünk, hogy tudtunk venni egy építési telket a falu szélén, ahol vezetékes víz és villany van. A telken áll egy 100 m2-es épületalap, alatta pincével. Ezen szeretnénk felépíteni egy kis üzemet, ami nem csak a mi termékeink előállítására alkalmas hely, hanem a helyiek is bejöhetnek elkészíteni a saját termékeiket. Itt szeretnénk egy kis szatócsboltot is kialakítani, hogy a tanyákon élőknek ne kelljen a városba utazni egy spulni cérnáért vagy egy gumicsizmáért, és ahol a helyi termékek, ajándéktárgyak is kaphatók lesznek.
Tavasszal elkezdjük a kertet megművelni, gyümölcsöst ültetünk és bérlünk egy területet ahol zöldséget fogunk termeszteni.
Sokféle szolgáltatásban gondolkodunk még. Ötletünk van bőven!
Pályázatot nyújtottunk be a NESsT-hez. Szeretnénk bekerülni a képzési programba, amelynek során szakemberek segítségével ki tudjuk dolgozni az üzleti tervünket.

szövetkezeti disznóvágás


A szövetkezeti tagok magánéletükben is segítik egymást. Pl.: állatok gondozása, tüzelő összevágása, eszközök, gépek kölcsönzése egymás között, szállítás. Gyakran jövünk össze megbeszélni a dolgainkat.
A szövetkezet vezetését és adminisztrációját is önkéntesek látják el, költségtérítés nélkül. Az alapok lerakásánál ezt nagyon fontosnak tartjuk.
Számunkra nagyon fontos az egymáshoz való tartozás érzése, a jó hangulatú közösségi együttlét és az egymásnak és másoknak való segítés öröme.

HISZÜNK ABBAN, HOGY MINDENKI TUD VALAMIT, AMIVEL HOZZÁ TUD JÁRULNI A KÖZÖSSÉG ÉS EZEN KERESZTÜL A SAJÁT ÉLETÉNEK JOBBÍTÁSÁHOZ.

Sipos Balázs (elnök), Mészáros Zsuzsa és Varsányi Lajos (igazgatósági tagok)
Katona Dénes, Tóth Gézáné, Sotkó Levente Attila, Mikulesz Károlyné, Kapolcsiné Antal Terézia, Ladányiné Kósa Erzsébet, Varsányiné Kalamán Julianna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése