2013. november 24., vasárnap

Kitekint-gető XV. - Digitális tanösvény és 3D-s modell Perecesről

Kitekintgető rovatunk ezúttal igencsak közelre, ráadásul a saját házunk tája felé tekintget!
A következő állomás ugyanis Pereces, az egykori önálló bányatelep, amely ma Miskolc része. Stábunk több tagja részt vett/vesz Perecesen zajló projektekben - az egyik ilyen a "Perecesi Tündérkert" projekt.


http://perecesitanosveny.hu/

Projektek:
A 2008-ban kezdődő "Egyszer volt hol nem volt Acélváros" projekt oral history kutatás alkalmával ismerkedtünk meg Németh Évával, a Bányász Kulturális Egyesület elnökével, és a következő projektet már közösen bonyolítottuk le: a "Horizonton..." projekt során szintén várostörténeti életmódkutatás zajlott Miskolc-Perecesen, és önkéntes munkával megújult a valaha messze földön híres Pereces Szabadtéri Színpad.
A következő projekt (2010-2011.) egy műhelymunkából, és egy sajátos közösségi felmérésből és közösségi tervezési folyamatból állt: "Kerek Perec. Civil szakmai összefogás és fejlesztés Perecesen" címmel.
mindezen előzményekre épült egyrészt a Perecesi Közösségi Ház felújítása egy regionális infrastrukturális fejlesztéseket célzó pályázat segítségével, illetve két Tündérkert projekt is:
Az egyik egy kreatív foglalkozássorozatra (műhelyek és táborok) épülő program, melynek során fotózást, filmezést, e-sajtó/digitális újságírás és 3D-s animáció/építészet témákban mélyülhetne el a diákok, egyúttal egy településmarketing célzattal indított weboldal létrehozásában is aktívan részt vesznek.
http://perecesitunderkert.hu/
A másik Tündérkert projektben a fentebb bemutatott, virtuális tanösvényt és interaktív 3D-s településmodellt létrehozását alkottuk meg.2013. november 23., szombat

Digitális város pályázat

Végre kiírták a sokak által várt Digitális város pályázatot!
Hogyan lehet pályázni? Kik pályázhatnak? Milyen feltételekkel lehet részt venni a programban?


Mindenre választ kaphatunk a program weboldalán:
http://digitalismiskolc.hu/digitalis-varos-programrol

2013. november 21., csütörtök

Arnóti Nyugdíjasok Napja

Dr. Bodula Zsuzsanna és tárlata
Az arnóti Weöres Sándor Általános Iskola adott otthon a november 18.-i Nyugdíjasok Napja rendezvénynek.
Dr Bodula Zsuzsanna háziorvos festményeiből nyílt meg a kiállítás az iskola egyik termében "Nem az a vesztes, akit legyőznek, hanem aki feladja!" címmel. Az izgalmas tárlat ezt megelőzően a felsőzsolcaiBárczay-kastélyban volt megtekinthető.
További képek a kiállításról:
https://plus.google.com/u/0/photos/109174957291787451790/albums/5949850408553291201

A programok sorát egy Egészség- és szűrőnap előzte meg, amely az "Együtt az egészségesebb életért" c. projekt keretében került megrendezésre.
A Nyugdíjasok Napja hivatalos programja:
1. Dr. Üveges István polgármester köszöntője
2. Az arnóti óvodások tánca
3. Nahaj Péter énekes-gitáros, arnóti lakos fellépése: ARNÓT DAL

4. Kis Erika arnóti lakos énekszámai
5. A Szuhakállói Csillagfürt Néptáncegyüttes műsora (az arnóti származású Varga Terike közreműködésével)
6. Madarász Katalin országos hírű nótaénekes műsora

Néhány fotó a rendezvényről alább:

2013. november 19., kedd

Kitekint-gető XIV.: Táskatestvér: kettőt fizetsz, egyet kapsz

Nem fordítva? Nem fordítva. Hogy is van ez?Az úgynevezett CÓKMÓK táskák, melyek egy érdekes társadalmi vállalkozás keretében készülnek...
„A CÓKMÓK valójában nemcsak egy táska, hanem egy olyan kezdeményezés, amely azt igyekszik elősegíteni, hogy a család nélkül maradt gyerekek könnyebben visszataláljanak a társadalomba, szociális kapcsolatokat építhessenek” (Kovács Bori)

A cikk a témáról:
http://hvg.hu/kkv/20131111_Otthont_ado_taskak_egy_magyar_tervezotol

A kezdeményezés önálló oldala:
http://www.cokmok.org/

2013. november 15., péntek

Arnóti fejlesztések

Az egyik nemrégiben lezárult fejlesztés az "Arnót község településrekonstrukciója" címet viseli, amely magában foglalta a Polgármesteri Hivatal, a Házii orvosi Rendelő, a Művelődési Ház és a Napköziotthonos Óvoda épületeinek felújítását; a másik pedig "Településfejlesztés Arnóton" címmel zajlott.

Forrás: http://www.arnot.hu/hirek/2013/0819/n/IMG_7374.JPG
A projektekről dióhéjban:
I. Az ÉMOP pályázaton elnyert (azonosítószám:*ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0051) pályázati támogatásnak köszönhetően Arnót községben komplex településrekonstrukcióra kerül sor az intézményi árvízkárok helyreállításához kapcsolódóan. A projekt keretében a – közbeszerzési eljárás során négy intézményünk épületeinek rekonstrukciós, akadálymentesítéssel kiegészített felújítását, ill. kapcsolódó csapadékvíz-lvezetést végez összesen 62.599.551 Ft értékben.
Projekt összefoglalása:
Az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Programja keretében ÉMOP-2011-3.1.2.E számmal pályázati felhívás jelent meg, melynek célja a 2010. május-júniusi rendkívüli esőzések és árvizek által érintett települések csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása, valamint az elsősorban önkormányzati tulajdonban keletkezett infrastrukturális károk fejlesztéssel egybekötött helyreállítása a települések épített környezetének megújításán keresztül.
Arnót Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, a Művelődési Ház és az Orvosi Rendelő rekonstrukciójára. A projekt keretében ezeknek az önkormányzati tulajdonban lévő épületeknek a rekonstrukciója valósult meg az akadálymentesítés és az energiatakarékosság szempontjainak figyelembevételével. A Polgármesteri Hivatal esetében új funkciók is megjelentek, mely az ügyintézés színvonalát hivatott emelni. Az említett négy intézményben a későbbi árvízhez köthető károk kialakulásának megelőzése érdekében csapadékvíz elvezetési munkálatokat is végrehajtottunk.

A károk helyreállítása és egyben az épületek bővítő-fejlesztő felújítása egy kulturált, nyugodt és megelégedésre okot adó közszolgáltatási légkör kialakítását teszi lehetővé.

Bővebben a projektről:

II. A fejlesztés fő célja a településkép javítása, a lakosság elégedettségi szintjének növelése, a települési környezet élhetővé tétele. Arnót Község Önkormányzata egyrészt a településen található utak korszerűsítését (Arany János utca, buszmegállók, parkolók, járdák), másrészt a településen található Művelődési házat
újította fel és korszerűsítette. A fejlesztés keretében az utakhoz kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetését is
megoldottuk. A beruházások által érintett terület nagysága: 0,9195 ha, támogatással érintett lakosok száma: 2594 fő, bővített, új szolgáltatások száma: 2 db, felújított vízelvezető árkok hossza: 0,1725 km, felújított utak hossza 0,593 km, fejlesztéssel érintett járda hossza: 0,19 km, akadálymentes épület: 1 db.


Bővebben:

2013. november 2., szombat

Új forrás és változások az Önerő Alapban

Egy hasznosnak tűnő NFÜ-közlemény - 2013. október 29.:


Az EU Önerő Alap 2012 őszén 30 milliárd Ft-tal feltöltött kerete idén nyár elejére kimerült. Az Önerő Alap új forrással történő feltöltése a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény ez év októberi módosításával vált lehetővé. Az Önerő Alap ily módon további 20 milliárd Ft forráshoz jutott, mely lehetővé teszi az EU önerő igényre beérkezett kérelmek elbírálását.
A 2013. augusztusi intézményrendszeri változások következtében az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok és hatáskörök átkerültek a Miniszterelnökséget vezető államtitkár felelősségi körébe. Mindezek alapján szükségessé vált „Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet” módosítása, melyben a hatásköri változások mellett egyúttal egyes eljárásrendi, támogatás-kezelési szabályok is módosításra, pontosításra kerültek. A 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítását a 374/2013. (X. 25.) Korm. rendelet foglalja magában, mely az alábbi legfontosabb változásokat rögzíti.
Az EU Önerő Alappal kapcsolatos döntéshozó első fokon az NFÜ lesz, a jogorvoslati feladatokat és a kifogáskezelést a Miniszterelnökség látja el.
Azok a kedvezményezettek, akiknek nincs elbírálás alatt EU önerő-kérelmük, ez év október 31-ig benyújthatnak új kérelmet az idei év november hónapjára ütemezett elszámolásaik EU önerő-támogatására, vagy a 2014. év hónapjaiban benyújtani tervezett elszámolásaik támogatására (2014-re a pályázás az EMIR-felület szükségszerű fejlesztése miatt előreláthatólag 2013. december 1-től lesz lehetséges). Projektenként egyszerre csak egy EU önerő-kérelem benyújtására van lehetőség. Az EU önerő-támogatások az adott év hónapjaira vonatkozóan, az év utolsó napjáig történő felhasználással kerülnek megítélésre.
A derogációval érintett projektek számára nyitva áll az Ávr. által biztosított halasztott önerő-fizetés lehetősége* - azaz a Támogatási Szerződésben megítélt támogatási összeg erejéig az elszámolások 100 %-a fizethető ebből a támogatási összegből önerő biztosítása nélkül – amennyiben még a halasztott önerő fizetési projektstádiumban vannak. Ebben az esetben az önerő-támogatás helyett jelenleg a halasztott önerő-fizetés igénybevételére lesz lehetőségük.
Nem részesülhetnek támogatásban továbbá az ivóvízminőség-javító beruházások önkormányzati, illetve önkormányzati társulási kedvezményezettek önerő-kérelmei sem, mivel a BM Önerő Alap részükre 100%-os mértékű önerő-támogatást tud nyújtani.