2014. március 6., csütörtök

Gesztelyi fejlesztések II.

Gesztelyben az utóbbi években rengeteg fejlesztés, és nyertes pályázat valósult meg. Többek közt a megvalósított pályázatok egyike a Gesztely belterületi csapadékvíz elvezetése I. ütem” ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0044 számú pályázat, melynek keretén belül 212.449.407 Ft összköltségvetésű projekt megvalósítására, 201.826.936 Ft, vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Szécsényi Terv, Észak - Magyarországi Operatív Programban a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú felhívás keretében. Gesztely községben az elnyert támogatásból elsősorban a település É-i területének csapadékvíz elvezetése a Petőfi Sándor, Vásártér utcákkal határolva, ezen területen, a csapadékvíz elvezető csatornák öt helyen közvetlenül a Hernád folyóba csatlakoznak. A munka során megtörténik a belterületi csapadékvíz elvezetés külvizek távoltartásával, befogadóba történő bevezetésével és övárok létesítésével.

A Gondozási Központ épületének rekonstrukciója, a szolgáltatások minőségének javítása, Gesztely településen” címŰ, ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0016 azonosítószámú projekt keretén beül megvalósításra kerültek a Gesztelyi Gondozási Központ átalakítási munkálatai. Az átalakításra 78.500.000 forintot nyert a település. A beruházásnak köszönhetően méltányos és akadálymentes környezet, korszerű, egészséges feltételek várják valamennyi igénybevevőt. A projekt eredményeként egy minőségi szolgáltatást nyújtó intézmény jött létre, amely költség hatékony, gazdaságos és ésszerű szakmai tevékenység végzését teszi lehetővé. A Központ épülete, eszközparkja és az általa nyújtott szolgáltatások is fejlesztésre kerültek. Megvalósult az egyenlő esélyű hozzáférés, az akadálymentesítés biztosítása. Parkosítással, a pihenésre és rekreálódásra rendelkezésre álló terület is kialakításra került. Mindez a szociális alapszolgáltatások hozzáférésnek javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését jelenti. A kivitelezési munkálatokat a Nitakil Kft, végezte, a műszaki átadásra 2013. július 24-én került sor.

Orvosi rendelő bővítésére, átalakítására, felújítására az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0059 azonosítószámú projekt keretén belül került sor. A település a projekt keretén belül 40 millió forintot nyert. Gesztely település centruma közelében elhelyezkedő épületben jelenleg is működik háziorvosi ellátás, azonban az erre szolgáló helyiségek nem felelnek meg a támasztott követelményeknek, illetve az informatika és a bútorzat terén mutatkozik hiányosság. Fejlesztési program: A kivitelezés keretében a meglévő épület átalakításával, felújításával és mögé bővítmény elhelyezésével orvosi rendelő előírásoknak megfelelő kialakítása történik, az intézmény korszerűbb, hatékonyabb és biztonságosabb, valamint energiatakarékosabb üzemelése érdekében. Eszközbeszerzésként a meglévő EKG berendezés, továbbá a váróterem és a rendelő komfortosítását szolgáló berendezések és bútorzat cseréje, valamint informatikai és infokommunikációs korszerűsítés is tervezett.

„Gesztely-Újharangod településrész ivóvízellátásának
biztonságos megoldása” a KEOP-7.1.3.0./B/09-11-2011-0003 projekt keretén belül valósul meg.
A projekt általános célkitűzése: a projekttel érintett település az igényeknek megfelelő mennyiségű
és a 201/2001. (X.25.) sz. Korm. rendelet, illetve ennek módosításáról szóló 65/2009 (III. 31) Korm.
rendelet szerinti vízminőségű vizet produkáljon a projekttel érintett településrészen.
Gesztely Község Önkormányzata: e pályázattal szeretné biztosítani a lakosok és az óvoda
vízigényének teljes mértékű kielégítését, illetve a tartálykocsis vízbiztosítás magas költségeinek
megszüntetését, valamint a tűzivíz biztosítását a településrészen. A projekt keretén belül Újharangod településrész 284.300.000 forintot nyert a megvalósításra.

Településrekonstrukció Gesztelyen – ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0030 projekt keretében helyreállításra kerülnek Gesztely Község 2010-es árvíz során megsérült utcáinak burkolatai. Gesztelyben jelentős károk keletkeztek a vízelvezető rendszerben és a település utcáiban, a 2010 júniusában a heves esőzések miatt bekövetkező árvíz során. A fejlesztés célja, a község árvíz során megrongálódott útjainak korszerűsítése az élhető környezet kialakításáért.

A kivitelezési munkálatok során a Kossuth, a Posta, a Malom és a József Attila utcák felújítására, a buszforduló korszerűsítésére valamint 30 %-ban a csapadékvíz elvezetés megvalósítására kerül sor. A megvalósulást követően a településen felújított utak a hétköznapi élet megkönnyítését, a vízelvezető rendszer pedig a csapadék lehető leggyorsabb befogadóba történő elszállítását hivatott ellátni.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2012. október 30. „Településrekonstrukció Gesztelyen” című ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0030 azonosító számú felhívására sikeresen pályázva az önkormányzat 73.114.065.-Ft összköltségvetésű projektből, 69.458.361 Ft támogatást kap a beruházás megvalósításához.

További projektek:
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 11.000.000 forintot nyert a település.
A Gyermekálom Napközi- otthonos óvoda épületének korszerűsítésére az ÉMOP-4.3.1/2F-2008-0249 azonosítószámú projekt keretében 31.500.000 forintot nyert a település.
A gesztelyi 025/1 hrsz. hulladéklerakó rekultivációja a KEOP 7.2.3.0 - 2008-0005 számú projekt keretén belül valósult meg, az elnyert támogatás: 150 millió forint.
Az Itthon vagy, Magyarország szeretlek! program keretében Gesztely 250000 forint összegű támogatást nyert.
A START munkaprogram keretében 35 millió forintot nyert a település.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 10.500.000 forintot nyert Gesztely.

Elbírálás alatt lévő pályázatok:
- Újharangod településrész biztonságos ivóvízzel való ellátása: 182.000.000 forint
- Bűnmegelőzés: 30.000.000 forint

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése