2013. december 5., csütörtök

Ónodi fejlesztések

Ónodon több fontos fejlesztés zajlott le a közelmúltban, illetve zajlik jelenleg is.
Az egyik aktuális fejlesztés az ÉMOP 3.1.3-11 pályázati konstrukció keretei között valósult meg Ónodon "Kisléptékű településfejlesztés" címmel, 95,8 millió Ft-ból: közösségi tér kialakítása mellett infrastrukturális jellegű fejlesztés történt meg. A projekt keretében főúthoz csatlakozó önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi járda kiépítése, csapadékvíz elvezetés fejlesztése, valamint közösségi tér kialakítása történik, egy jelenleg funkció nélküli épületben, mely hozzájárul az energiahatékonyság javításához is.

Az „Informatika- infrastruktúra fejlesztése Ónodon" (TIOP-1.1.1-07/1) projekt keretében interaktív táblák (IKT eszköz) kerültek az iskolába. 

Kép forrása: http://onod.hu/index.php/palyazatok/55-informatika-infrastruktura-fejlesztese 

Az „Óvoda rekonstrukciója és bővítése” (ÉMOP-2009-4.3.1/A-09) fejlesztés mintegy 98 M Ft értékben valósult meg: ez az összeg magában foglalja az épület kibővítését két új csoportszobával, valamint egy akadálymentes mosdóval, továbbá a régi épületrészen a nyílászárók cseréjét is. A pályázathoz tartozott eszközbeszerzés is, amelynek keretében nemcsak bútorok, hanem kerti játékok beszerzése is történt.

A vásártéri vizesblokk kialakítása a "Falufejlesztés Ónod Községben" c. LEADER EMVA pályázat keretében valósult meg. A projekt célja sétány és pihenőpark kialakítása, zöldfelületet növelése, 10-féle látvány-térelem elhelyezése és egy akadálymentes sétány építése volt. A leromlott állapotú WC helyett az ÁNTSZ előírása szerinti vízöblítéses épült fel. Közmüvesített fedetlen és fedett elárusító helyek kerültek kialakításra a leromlott állapotú területeken.

A Vár utcán található szolgálati lakás felújítása BM támogatással valósult meg, részben a közmunkaprogram keretében (a tervek szerint ez a "közbiztonság háza" néven került volna átadásra, de jelenleg  megoldatlan problémát jelent a technikai háttér kialakítása.)

Hamarosan indul az "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon" elnevezésű projekt (ÉMOP 4.1.1/A-12, Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése pályázati konstrukció). A fejlesztésben a gyermekorvosi rendelő átépítése, felújítása, bővítése fog megvalósulni 60 millió Ft-ból.

Önerőből történő fejlesztések
- vásártér rendbetétele, pormentesítés
- utak karbantartása, csapadékvíz elvezetés a Start munkaprogram keretében

Jövőbeli tervek, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó akciótervek kertén belül:
- Az Ónodi vár helyreállítása mellett fontos, hogy funkciója legyen (műemlék miatt nehéz az engedélyeztetés)
- iskola épületgépészeti rendbetétele (a konyha - étkeztetést szeretnék újraindítani. Jelenleg egy helyi szolgáltató végzi az étkeztetést. Be kellett zárni a konyhát, mert nem volt korszerű, de szeretnék újból megnyitni, hogy az önkormányzat étkeztessen.);
- az utak további rendbetétele;
- az ónodi vásár: csapadékvíz elvezetése, vizesblokk bővítés, parkolók számának növelése;
- felnőttorvosi rendelő bővítése;
- mezőgazdasági fejlesztések;
- idősek otthonának fejlesztése;
- ipari park kialakítása;
- szociális szövetkezetek indítása.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.onod.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése